TOPROM s.r.o.
Technika prostředí staveb

Montáže

  • všechny druhy kotelen: elektrické přímotopné, elektrické akumulační i atypické, plynové, na topné oleje i tuhá paliva
  • výměníkové a předávací stanice
  • všechny druhy rozvodů ústředního vytápění: jednotrubkové, dvoutrubkové, podlahové
  • všechny druhy elektrického přímotopného vytápění: konventory, sálavými panely, topnými kabely
  • vnitřní rozvody plynů, plynovody a plynové přípojky
  • elektropřípojky a elektroinstalaci: světelnou, motorovou, pro všechny druhy elektrických vytápění
  • všechny druhy systémů přípravy teplé užitkové vody: akumulační, průtokový, kombinovaný
  • zařízení pro měření a regulaci spotřeby elektřiny, tepla, plynu a vody 
  • tepelná čerpadla (země - voda, vzduch - voda, vzduch - vzduch)
  • solární systémy